Föräldrar _
 

Vad är In-English-Please.se och hur kan du stötta ditt barn till att lära sig engelska?

 

Innehåll och målgrupp _

In-English-Please.se vänder sig till elever i årskurs 3-9.

In-English-Please.se består av ett stort bibliotek med digitala böcker och tillhörande uppgifter till undervisningen i engelska. Alla böcker och tillhörande uppgifter finns på tre nivåer. Böckerna är ett bra stöd vid lästräning och inte minst när ditt barn ska lära sig engelska.

In-English-Please.se kan användas både i undervisningen och på fritiden.
Det är som upplagt att använda In-English-Please.se på fritiden till att:

 • träna läsning
 • träna upp ordförrådet
 • lösa "quizzer" och "drag and drops" för att det är roligt och lärorikt
 • skapa digitala presentationer, där ditt barn kombinerar text, bilder och ljud.

Som förälder kan du hjälpa ditt barn att lära sig engelska genom att finnas där som ett stöd när ditt barn läser böckerna och löser de tillhörande uppgifterna.

In-English-Please.se är ett smidigt alternativ till biblioteket, när ditt barn vill hitta böcker att läsa på en passande svårighetsnivå.

På In-English-Please.se har ditt barn möjligheten att öva sig i att läsa och träna det engelska språket i ett tryggt och slutet forum. In-English-Please.se är anpassat för att kunna användas både på surfplatta och dator.

 

Läroplan i engelska – Lgr11 _

In-English-Please.se passar väl in i syftet för den svenska läroplanen där eleverna ska lära sig att förstå och tolka innehållet i talad engelska, formulera sig i tal och skrift, använda ett språk så att de blir förstådda samt reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Library – biblioteket _

Det unika med In-English-Please.se är det stora biblioteket med böcker och de tillhörande uppgifterna som kan användas i engelskundervisningen.

Det finns ett brett urval av kategorier med böcker. Du finner en översikt över alla böcker under ”Library”. Alla böcker finns även i alfabetisk ordning under ”See All Books”. Det går även bra att söka efter böcker i sökfältet.

Det finns sex olika kategorier med böcker:

 • Wildlife
 • Countries
 • Sports
 • Youth culture
 • Music
 • Technology

Gå till Library

 

Alla böcker finns på tre nivåer: Level 1 – Level 2 – Level 3 _

Med In-English-Please.se är det lätt för både elever, lärare och föräldrar att finna böcker på rätt nivå, då alla böcker är indelade i ”Level 1”, ”Level 2” och ”Level 3”. ”Level 1” är den lättaste nivån medan ”Level 3” är den svåraste. Med hjälp av nivåerna kan eleverna oavsett läs- och språkfärdigheter läsa samma bok och ändå få i stort sett samma information och upplevelse. Oavsett vilken nivå man läser, har det lagts vikt på att bevara väsentlig information i böckerna.

De tre nivåerna skiljer sig åt på följande sätt:

 • Faktaupplysningar: det finns inte lika många faktaupplysningar i de lätta texterna på ”Level 1”
 • Textlängden: texterna är längre på ”Level 3” än på ”Level 1 och 2”
 • Längd på meningar: meningarna är längre på ”Level 3”
 • Ordförråd: ”Level 3” har svårare ord och kräver ett större ordförråd än de andra nivåerna

Som ett extra stöd finns det en möjlighet att få texterna upplästa med hjälp av den inbyggda talsyntesen.

När man kommer till sista sidan i en bok kan boken markeras som läst. Då sparas boken under ”My site”, där både lärare och elever kan följa hur många sidor som blivit lästa. På ”My site” sparas också alla de uppgifter, anteckningar och presentationer som eleven skapat.

Som förälder har du möjlighet att följa arbetet med böckerna och se resultatet av de uppgifter som ditt barn arbetat med både i skolan och hemma. Om du vill följa arbetet får ditt barn logga in med sina inloggningsuppgifter och visa dig.

Gå till Library

 

Activity _

Uppgifter på alla nivåer
För att främja ditt barns förmåga att läsa och använda det engelska språket är det inte tillräckligt att bara läsa. Till biblioteket med böcker finns uppgifter som är anpassade till den enskilda bokens ämne och svårighetsgrad. Uppgifterna som tillhör böckerna ser till att grammatik och nya ord lärs in i ett sammanhang. Det gör det lättare för ditt barn att minnas.

Under ”Activity” är uppgifterna indelade i följande kategorier:

 • “Did you get it”
 • “Work with words”
 • “Present”

När eleverna löser de olika uppgifterna ges de möjlighet att använda sig av olika språkliga strategier.

I uppgifterna arbetar eleverna bland annat med:

 • ordförrådet i böckerna med ”Fill in” samt ”Drag and drop”
 • läsförståelse av böckernas innehåll med ”Quiz”
 • grammatik i böckerna
 • att skriva egna texter
 • att söka efter information på internet
 • att skapa digitala och muntliga presentationer

Två vägar till uppgifterna
På In-English-Please.se finns det två vägar till uppgifterna. Antingen går man direkt till de uppgifter som tillhör boken när man läst boken eller så kan man gå in via ”Activity” för att se alla uppgifter.

När eleven arbetar med en uppgift sparas utkastet eller det färdiga resultatet på ”My site” som elever och lärare har tillgång till.

Gå till Activity

 

My Site _

“My site” är ditt barns personliga sida där ni kan se allt som ditt barn har läst och arbetat med på In-English-Please.se.

På My site kan ni se:
• vilka böcker ditt barn läst
• vilka uppgifter ditt barn löst
• sparade anteckningar
• resultat på quizzer
• läxor
• se och upprätta mål för en period

Läxor
Det finns en funktion som gör det möjligt för läraren att ge läxor och skriva meddelande till ditt barn. När man loggar in på In-English-Please.se kan man på framsidan se om det finns en ny läxa eller ett nytt meddelande till exempel en kommentar på ett arbete som ditt barn skrivit på In-English-Please.se.

Ditt barn och läraren har tillgång till ”My site”. Om du vill se ditt barns arbete får ditt barn logga in med sina inloggningsuppgifter och visa dig.

 

Walls _

Digitala presentationer
"Walls" är något helt speciellt på In-English-Please.se. Här kan eleverna dela sina digitala produktioner. Eleverna kan också låta sig inspireras av andra elevers produktioner.

Som utgångspunkt kan ditt barn lägga sin produktion på klassens ”Wall”. På klassens ”Wall” är det endast läraren och klasskamraterna som kan se ditt barns arbete.

Läraren kan upprätta flera ”Walls”. Läraren ställer in om en ”Wall” ska ses av eleverna i klassen ”My class”, andra elever på skolan ”My school” eller av andra elever i Sverige som abonnerar på In-English-Please.se ”National”. Oavsett vilken wall läraren väljer kommer eleverna arbeta i ett skyddat forum.

Med ”Walls” är det möjligt att skapa en mer autentisk undervisning som har förbindelse med verkligheten. Ditt barn kan uppleva fördelen i att ha flera mottagare av de arbeten som skapas. De kan presentera, utbyta erfarenheter, inspireras och jämföra sitt arbete med andra elevers arbete i engelska.

Gå till "Walls"

 

Reading tools – talsyntes och anteckningsverktyg _

Effektivt stöd till läsningen
Läs- och anteckningsverktyget är speciellt utvecklat till In-English-Please.se. Det finns i alla böcker och på alla nivåer.

Med talsyntesen har ditt barn möjligheten för att få hela böcker eller delar av texter upplästa. Det betyder att alla barn oavsett läsnivå har tillgång till ett stort antal digitala böcker.

Även till starka läsare
Möjligheten att få texten uppläst är inte enbart för svaga läsare utan den kan användas brett:

 • när ditt barn har behov av att höra delar av en bok
 • när ditt barn gärna vill läsa en bok som ligger lite över hens läsnivå
 • när ditt barn vill lyssna och samtidigt följa med i texten

Genom att lyssna på texterna kan ditt barn träna hörförståelsen. Den energi som annars krävs för att läsa och uttala orden kan istället användas till att samla in fakta från böckerna.


"Reading Tools" – lässtöd
”Reading tools” ger möjlighet att:

 • sätta bokmärke i texten, så att man kan minnas hur långt man läst
 • göra en anteckning till boken
 • ändra bakgrundsfärg från vit till en annan valfri färg. Några barn tycker att texten är lättare att läsa om bakgrunden är en annan färg än vit.
 • stryka under viktiga delar i boken och skriva en anteckning om den, som sparas på ”My site”
 • få hela eller delar av texten uppläst
 

Hur kan du hjälpa _

Träning var dag
Att lära sig engelska kräver kontinuerlig träning. Det är en bra träning om ditt barn ofta får använda sig av det engelska språket. Med In-English-Please.se har ditt barn goda förutsättningar för att träna engelskan även hemma.

Som förälder kan du bidra till att ditt barn lär sig engelska genom att med jämna mellanrum träna med ditt barn. Ni kan till exempel göra det till en lek att tala om innehållet i böckerna. Det behöver inte alltid vara på engelska, utan kan också, speciellt för de yngre barnen, ske på svenska.